Corona protocol - versie 8 mei 2020

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

De banen van PTC zijn weer open sinds maandag 4 mei 2020 voor tennisles voor de jeugd tot en met 18 jaar. Met ingang van maandag 11 mei 2020 is het ook mogelijk voor de jeugd om vrij te gaan spelen. Vrijspelen kan alleen nog maar op vastgestelde tijden in de week. Dit omdat er toezicht moet zijn van volwassenen tijdens het vrijspelen. Meer informatie is terug te vinden onder het kopje “tennissers”.

Ook de senioren mogen met ingang van maandagavond 11 mei weer tennissen. Het is alleen toegestaan om te singelen. Wanneer je wilt vrijspelen is het wel belangrijk dat je thuis gaat afhangen via de clubapp. De clubavond, damesochtend en herenochtend zijn voorlopig nog stil. Hierbij wel vriendelijk verzoek om direct na het tennissen het park te verlaten. Het terras en de kantine zijn namelijk nog gesloten. Meer informatie is terug te vinden onder het kopje “tennissers”.

In dit protocol staat beschreven hoe onze vereniging omgaat met de eerste versoepeling. Wij volgen zoveel als mogelijk het Protocol voor Tennis van de KNLTB. Dit protocol is opgesteld door het bestuur van onze vereniging. Onze invulling is afgestemd met gemeente Papendrecht. Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid, KNLTB en de gemeente wijzigen, zal het protocol weer worden aangepast.

Wij hopen met de maatregelen uit dit protocol zoveel mogelijk de risico’s op besmetting en verspreiding van het Corona-virus te kunnen uitsluiten. Dit valt of staat echter wel met de medewerking van al onze leden, hun ouders en onze vrijwilligers. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk aan de gestelde regels te houden. Zo kan de jeugd van onze vereniging als genieten van hun terugkeer op de baan. Uiteraard hopen wij dat ook de senioren snel zullen volgen.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • was je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de sportlocatie
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht
 • schud geen handen
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

Voor trainers, toezichthouders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling·       zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact)
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden·       volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen·       laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • was of desinfecteer je handen na iedere training
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachtenblijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Voor de tennissers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat       
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie,  kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, vrijwilligers en bestuursleden
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinkenverlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie
 • verlaat direct na de sportactivteit de sportlocatie

Wanneer je wilt vrijspelen dan moet je vooraf thuis digitaal afhangen via de KNLTB Clubapp.  

Vrijspelen voor de jeugd is alleen mogelijk op de volgende momenten:

 • maandag van 16.00-18.00 uur
 • woensdag van 13.30–14.30 uur
 • woensdag van 16.00-18.00 uur
 • zaterdag van 14.00-16.00 uur

Looproute:

 

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursledendirect na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op bij het hek of op de parkeerplaats. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.