Corona Update 14 oktober

15 oktober 2020


Woensdag 14 oktober hebben we de nieuwe richtlijnen van de KNLTB ontvangen. Wij zullen ons aan de nieuwe richtlijnen moeten houden.

Wat betekent dit voor PTC?

De KNLTB Competitie 2020 wordt per direct gestopt, zowel voor de jeugd als de senioren.

Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen bij ons op het park. Hier blijft het voor noodzakelijk om af te hangen. Let op: graag maximaal 1x per avond afhangen zodat anderen ook de gelegenheid hebben om te spelen.
De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

Naast de sportkantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Publiek is niet toegestaan op het park.

 

Wat zegt de KNLTB over dubbelen:

Dubbelen kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Wat betekent dit voor de Damesochtend?
Deze kan gewoon doorgaan zoals het nu gaat. Dus vooraf aanmelden bij Lisette Veldhuis.

De clubavond zal ook gewoon doorgaan.

In het kader van het bron en contactonderzoek zijn alle leden die op het park komen en niet afhangen, zoals bijvoorbeeld de onderhoudsploeg, vragen om hun gegevens te noteren op het contactformulier.

Ik vertrouw erop dat jullie allemaal deze regels in acht nemen zodat we onze vereniging niet hoeven te sluiten.

Met sportieve groet,
Mede namens het bestuur

Wendy de Jonge

Nieuwscategorieën