Nieuwsbrief April

28 maart 2023


 PTC  Nieuws 

 

Groot onderhoud banen 1-2 gestart

Nadat het besluit is genomen in de algemene ledenvergadering dat banen 1-2 niet vervangen zullen worden is afgelopen week het groot onderhoud afgerond. Zo is bovenlaag gefreesd, zijn er vaste lijnen gelegd en zijn er nieuwe netpalen geplaatst. In het najaar gaan we verder onderzoeken hoe we de afwatering kunnen verbeteren. De banen worden nu gewalst om ze gereed te maken voor de eerste competitie dag.  

PTC krijgt geen toestemming voor

de aanleg van Padelbanen

Ondanks het uitstekende werk van Jos Boer is het PTC niet gelukt om toestemming te krijgen voor de aanleg van Padelbanen. Voornaamste reden voor afwijzing zijn de verwachte geluidsoverlast en mogelijke verkeersdrukte. Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering is besloten geen bezwaar te maken en ons neer te leggen bij dit besluit. We balen ervan maar het is niet anders.  

Nieuw bestuur is gestart

 Graag willen we jullie hierbij informeren over de wisselingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur. Onlangs is Hans Lubbers gestopt als bestuurslid binnen PTC. Wij bedanken Hans hartelijk voor zijn jarenlange, inzet voor onze vereniging.   We zijn ook blij dat we kunnen melden dat Robert-Jan Niewenhuis zich heeft gemeld als zijn vervanger. Wendy de Jonge en Rien Meerman hebben gewisseld van functie. Rien is nu voorzitter en Wendy is verantwoordelijk voor de activiteiten commissie. Lennard Bouwer blijft Penningmeester en Raymond van Slageren blijft in het bestuur als Technische commissie waaronder ook de jeugdcommissie valt.  

Wat staat er op de agenda voor April

Na een succesvol Ouder & kind toernooi en een competitie trainingsavond maken we ons nu klaar voor de voorjaarscompetitie die start op vrijdagavond 31 Maart. Let op hierdoor zijn m.n. op vrijdagavond, zaterdag en zondagochtend minder banen beschikbaar. Check voor je komst de planning. Daarnaast zijn er nog een aantal vaste activiteiten waar je het gehele jaar aan kunt deelnemen. Kom gerust alleen, er wordt op alle niveaus gespeeld en aanmelden is niet nodig.

Donderdagavond: Clubavond start 19.30-22.00.

Woensdagochtend: Damesochtend  start 9.00 tot 12.00 en iedere

Maandag / Donderdagochtend herenochtend van 9.00 tot 11.30.  

Veel plezier!  

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur

Rien Meerman 

Nieuwscategorieën