Overzicht vacatures

15 december 2018


In de afgelopen jaren hebben we bij PTC dankzij de inzet van alle vrijwilligers diverse leuke, gezellige en succesvolle activiteiten kunnen organiseren. We hebben in 2018 een erg goed open toernooi gehad, daarnaast is er een open dag geweest waarbij we 90 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Ook zijn er vrijwilligers die er voor zorgen dat we een hapje en drankje kunnen gebruiken, de competitie wordt geregeld, de website wordt beheerd, enz.
 
Op dit moment zijn er een aantal mensen die aan hebben gegeven te stoppen met hun rol waardoor we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ook een bijdrage willen leveren aan onze tennisvereniging. Onderstaand vinden jullie een overzicht van de vacatures die op dit moment open staan.

Als je interesse hebt in één van de functies of meer informatie wil kun je een mail sturen naar Arjan Levisson ([email protected]).
 
Vacature ‘Voorzitter’
Niels Lanser zal zich voor een nieuwe termijn als voorzitter niet verkiesbaar stellen. Hierdoor is een vacature ontstaan voor de rol van voorzitter binnen PTC. Er heeft zich al een gegadigde gemeld in de persoon van Wendy de Jonge die zich voor deze rol actief en met enthousiasme wil inzetten. 
 
Hoofdtaak:
De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 
Vacature ‘Penningmeester’
Ook Erwin van der Schoor heeft zijn termijn erop zitten als penningmeester en zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. 
 
Hoofdtaak:
De penningmeester houdt zich bezig met het financiële beleid van de vereniging en werkt nauw samen met Martin van Loon die de boekhouding voor PTC op zich neemt. De Penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
 
Vacature ‘Bestuurslid Tennis Zaken’
De rol van bestuurslid Tennis Zaken wordt sinds dit voorjaar ingevuld door Rien Meerman. Tijdens de komende algemen ledenvergadering op 13 februari zullen we de leden officieel goedkeuring vragen voor zijn benoeming.
 
Vacature ‘Bardienst Coördinator’
Theo en Karin van Doorn hebben recent de rol van Vereniging Competitie Leider op zicht genomen. Om deze reden is er een vacature ontstaan voor iemand die de planning van de bardiensten op zich wil nemen. 
 
Hoofdtaak:
De bardienst coördinator zorgt voor het opstellen van de bardiensten aan het begin van het seizoen. In het seizoen is de coördinator ook het eerste aanspreekpunt voor leden over vragen met betrekking tot de invulling van bardiensten. Het kan zijn dat deze rol door één persoon of door meerdere personen wordt ingevuld.
 
Vacature ‘Coördinator sponsor commissie’
Eén van onze commissies is de sponsor commissie. Een belangrijke commissie die bijdraagt aan een gezonde financiële positie van onze vereniging. Momenteel wordt er te weinig aandacht aan besteed, en dit is jammer, want er liggen voldoende kansen die we nu mislopen. Indien u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de sponsorcommissie, dus ook direct aan de groei en de financiële stabiliteit van de vereniging nodig ik u uit op deze vacature te reageren. 
 
Hoofdtaak:
De coördinator sponsor commissie houd zich bezig met het werven van financiën uit sponsoring en subsidies en onderhoudt de contacten met de sponsors.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 615 1719

Address

Postbus 57
3350 AB Papendrecht