PTC Nieuwsbrief - Juli 2020

29 juli 2020


Beste PTC-ers,

De zomer is begonnen en inmiddels wordt er gelukkig al weer volop getennist op het park. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over verschillende onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Wendy de Jonge

Digitaal afhangen
Sinds we te maken hebben met het coronavirus, moeten we digitaal afhangen. Veel leden zijn hier erg tevreden over. Daarnaast merken we ook dat er een aantal irritaties ontstaan. Vandaar dat wij als bestuur een aantal richtlijnen hebben om het digitaal afhangen zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Richtlijnen
  • Maximaal 1x per dag afhangen. Mocht er daarna nog een baan vrij zijn, dan kun je altijd doorspelen
  • Jeugdspelers graag zo veel mogelijk overdag vrijspelen
 
Terras
Het terras is onlangs uitgebreid met extra tafels. Dit moet het mogelijk maken om met meerdere mensen op het park te kunnen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Ik wil u vriendelijk verzoeken om niet met de tafels te gaan schuiven!
 
Penningmeester gezocht
Onze vereniging moet het al enige tijd stellen zonder penningmeester. Het is ons tot op heden niet gelukt om iemand te vinden die deze taak op zich wil nemen. Wij zitten als bestuur letterlijk met de handen in het haar.

Wij hopen dat er spoedig iemand opstaat en deze taak op zich wil nemen. Mocht het niet lukken dan zult u begrijpen dat wij deze functie moeten uitbesteden aan een externe partij. Dit zal de nodige kosten met zich mee gaan brengen. Laten we hopen dat dit niet nodig is.
Wil jij ons komen helpen, stuur dan een mail naar [email protected]
 
Clubkampioenschappen
Dit jaar gaan we clubkampioenschappen spelen van 22 augustus tot en met 30 augustus 2020. Dit is zowel voor de jeugd als de senioren. Om dit “evenement” door te kunnen laten gaan, wordt het georganiseerd in aangepaste vorm. We spelen alle partijen op tijd en u wordt ingedeeld in poules. 
 
Het indelen van de poules gebeurd op niveau. Het is dus voor iedereen leuk om mee te doen. Ook aan de beginnende tennissers wordt gedacht. Laten we er met elkaar iets leuks van maken.
 
Zodra de inschrijven mogelijk is, brengen we jullie hiervan op de hoogte. Noteer het alvast in uw agenda!
 
vrijspelen laatste zondag van de maand
Wij zouden graag iedere laatste zondag van de maand een gezellig middag organiseren waarbij alle senioren van harte welkom zijn om een balletje te slaan met elkaar.
U bent van harte welkom om van 13 uur tot 17 uur gezellig naar de vereniging te komen. Al daar wordt u ingedeeld en kunt u lekker een balletje staan. Gezellig staat op deze middag hoog in het vaandel.


 
 
Rookbeleid
Zoals we al eerder bekend hebben gemaakt moet onze verening binnen een paar jaar verplicht geheel rookvrij zijn. Overal om ons heen zien we dat gebeuren. De gemeente zal een rookpit voor ons park plaatsen waar peuken in gegooid kunnen worden.
 
De 1e stap die wij als vereniging zetten, is dat het per direct niet meer is toegestaan om op ons park te roken van 9.00 - 19.00 uur. Dit zijn tijdstippen waarop er ook jeugd op ons park is. Ik vertrouw op u begrip en medewerking om dit met elkaar voor elkaar te krijgen
 
De 2e stap die wij als vereniging gaan zetten is dat het roken met ingang van het nieuwe tennisseizoen alleen nog is toegestaan in een rookzone na 19.00 uur. We zijn hier als bestuur druk mee bezig. Zodra er meer informatie bekend is, kunt u dit in de nieuwsbrief lezen.
 
Fietsen in de rekken
Ik wil u nogmaals vriendelijk verzoeken om uw fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken te plaatsen. Helaas constateren wij zo nu en dat nog fietsen te tegen of voor ons clubhuis staan. Dit is echter niet de bedoeling.
 
Clubtenue
Wij zijn binnen het bestuur bezig met een clubtenue voor zowel de jeugd als de senioren. Nadere informatie volgt.
 
Bardiensten
In de tijd dat ons clubhuis gesloten was, zijn er vele bardiensten komen te vervallen. Nu zijn er nog aardig wat lege plekken in het barrooster. Het zou fijn zijn wanneer er leden zijn die zich hiervoor inschrijven.

Gezocht: iemand die het barrooster wil maken. Iets voor jou? Mail naar [email protected]

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 615 1719

Sportpark Slobbengors

Industrieweg 1a
3351 LB Papendrecht