Voorzitter wordt ad-interim vervangen

09 mei 2022


Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik kenbaar gemaakt dat ik mijn laatste jaar in zou gaan als voorziter van onze vereniging. Enige tijd later maakte Rien Meerman kenbaar bij mij dat hij zich volgend jaar verkiesbaar wil stellen als mijn opvolger.

Nadat Rien dit bij mij kenbaar had gemaakt, hebben wij hier binnen het bestuur uitvoerig over gesproken. Dit heeft er toe geleid dat ik mijn taken als voorzitter neer zal leggen en Rien mijn taken ad interim zal waarnemen. Op deze manier blijft de continuiteit binnen het bestuur gewaarborgd en kan ik mij gaan richten op de activiteiten organiseren voor PTC. Wij denken als bestuur dat dit is wat onze vereniging momenteel hard nodig heeft.

Het organiseren van activiteiten zal ik samen gaan doen met Michelle de Groot. Zij heeft tijdens de algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt dat zij graag iets wil doen voor onze vereniging.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wendy de Hoog 

Nieuwscategorieën