Lesreglement R. Brederije, tennisleraar

 1. Onder 1 uur les wordt 10 minuten inspelen en 50 minuten les verstaan
  Onder ½ uur les wordt 5 minuten inspelen en 25 minuten les verstaan
 2. Als u lessen wilt nemen dient u lid te zijn van PTC
 3. R. Brederije heeft het recht om tijdens de (school)vakanties inhaallessen te verzorgen die zijn uitgevallen door welke reden dan ook.
 4. Regenlessen: op een lesperiode van 18 lessen geldt de regel dat er maximaal 2 regenlessen niet hoeven te worden ingehaald.
 5. Indien een les door regen of door welke omstandigheden dan ook vervalt, wordt de trainingsbaan vrijgegeven om vrij te spelen (afhangen op de reguliere manier).
 6. Zonder tegenbericht gaan de lessen altijd door (bij twijfel informeer bij uw trainer), de trainer zal op tijd proberen te communiceren via de groepsapp als de les niet kan doorgaan.
 7. Gemiste lessen (door ziekte of wat dan ook) kunnen niet worden ingehaald.
 8. Indien de trainer niet kan lesgeven, zal de les doorschuiven óf er wordt voor vervanging gezorgd óf wordt de les ingehaald op een samen te bepalen moment.
 9. Restitutie van een deel van het lesgeld zal alleen plaats vinden indien er echt geen inhaalmogelijkheid bij de trainer is. Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat hij/zij zich laat vervangen door een andere trainer.
 10. Privélessen worden, indien 24 uur van tevoren afgemeld bij de trainer, maximaal 2x per cursus ingehaald.
 11. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd. Er zal geen restitutie van de verschuldigde lesgelden plaats vinden. Wel mogen de lessen aan een derde worden overgedaan.
 12. In geval van groepsles: indien de derde past in de groep en de groep hiermee akkoord is. De indeling van de lessen zal worden doorgegeven via WhatsApp (ongeveer 1 week voor aanvang van de lesperiode).
 13. De indeling gaat naar niveau, samenstelling is voorbehouden aan R. Brederije Indien een groep incompleet is zal er in onderling overleg gekeken worden hoe dit wordt opgelost.
 14. R. Brederije is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging van goederen van cursisten, blessures van cursisten of persoonlijke ongevallen.
 15. R. Brederije probeert informatie en lesvoorwaarden met de grootste zorg samen te stellen.
 16.  Ondanks dat we de informatie zo actueel mogelijk willen houden, kunnen er geen rechten aan de website of verwijzingen hiernaar worden ontleend.
 17. Facturen voor het lesgeld worden na de definitieve indeling opgemaakt.
 18. De betaling dient binnen de gestelde betaaltermijn voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op de tennislessen tot deze is voldaan.
 19. Aanmelden voor tennislessen houdt in dat er akkoord wordt gegaan met het lesreglement en de financiële verplichtingen.   
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 615 1719

Sportpark Slobbengors

Anthony Fokkerweg 1
3351 NL Papendrecht

KVK-nummer

40322975