Lidmaatschap

PTC onderscheidt de volgende lidmaatschapsvormen:

In de contributie is begrepen het bedrag dat per lid aan de KNLTB moet worden afgedragen. Er wordt éénmalig een inschrijfgeld geheven.

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie, vóór 15 december van het lopende jaar. Als men te laat afmeldt worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten van het pasje die PTC door de KNLTB in rekening worden gebracht alsmede vergoeding voor andere kosten.

Ieder lid heeft de verplichting om per seizoen tweemaal bardienst of tweemaal keukendienst te verrichten. Competitieleden hebben de verplichting tot het vervullen van één bardienst. Vanaf de leeftijd van 80 jaar kan een verzoek ingediend worden tot vrijstelling van bardienst.

Slechts leden van PTC kunnen les nemen bij de vaste leraren van de club.