Baanreglement


Artikel 1 – Algemeen
Ieder bestuurslid of vertegenwoordigend commissielid of door het bestuur aangestelde functionaris heeft de bevoegdheid op de naleving van het baanreglement toe te zien en is gerechtigd dienaangaande die maatregelen te nemen die hij/zij nodig acht.

Artikel 2 - Toegang
De tennisbanen zijn toegankelijk voor de gewone senior- en juniorleden mits zij op de juiste wijze een baan hebben gereserveerd met gebruikmaking van een geldig pasje voorzien van een pasfoto.

De banen zijn geopend gedurende het tennisseizoen vanaf zonsopgang tot 24.00 uur.
De groundsman, alsmede de leden van de baancommissie hebben de bevoegdheid één of meer banen niet toegankelijk te verklaren in verband met te verrichten onderhoud en/of de toestand van de banen.

Artikel 3 - Wisselen
De leden zijn gerechtigd, met inachtneming van bovengenoemde en navolgende bepalingen en het baanschema, te allen tijde te spelen, echter met dien verstande dat er – indien meerdere gegadigden aanwezig zijn – na 30 minuten (single) resp. 60 minuten (dubbelspel) – gewisseld dient te worden.

Artikel 4 - Overige bepalingen
Het bespelen van de banen is slechts toegestaan met tennisschoenen voorzien van een voor gravelbanen geschikt profiel, d.w.z. dat het profiel in de zool dient te zijn verwerkt en niet op de zool mag zijn aangebracht. Na het spelen dient de baan waarop is gespeeld te worden geveegd en zonodig besproeid door de spelers (sters) die de baan verlaten.

Artikel 5 - Baanschema
Het bestuur, de technische- of jeugdcommissie kunnen ten behoeve van competities, evenementen, toernooien of training banen reserveren. De evenementen, competities, trainingen etc. worden in het clubblad aangekondigd.

Artikel 6 - Gebruik banen door jeugdleden
Het is juniorleden niet toegestaan om maandag t/m donderdag na 18.00 uur van de banen gebruik te maken.

Jeugdleden van 14 jaar en ouder mogen van maandag t/m donderdag na 18.00 uur uitsluitend reserveren (afhangen) respectievelijk mee rouleren met seniorleden op de banen 3 en 4.

Artikel 7 - Richtlijnen voor het gebruik van het afhangbord
Afhangen gebeurt middels het KNLTB.clubapp. Het is alleen mogelijk omvia de  clubapp af te hangen. Niet afgehangen betekent geen recht om te spelen.

Artikel 8 - Introducéregeling
Het is aan elk lid toegestaan maximaal vijfmaal  per jaar een persoon te introduceren om te tennissen. Eenzelfde persoon mag slechts vijfmaal per seizoen geïntroduceerd worden. Het introducerende lid is verplicht gelijktijdig en op dezelfde baan met de introducé te spelen. De introducé dient zich aan de regels te houden en het introducerende lid is verplicht hierop toe te zien.

Reserveren van de baan is alleen mogelijk samen met een actief lid van PTC. Afhangen is alleen toegestaan via de Clubapp. De kosten voor een introducee zijn 3,75 per halfuur die direct verrekend kan worden via de Clubapp.